Tủ quần áo gỗ – Closet 11

Kích thước của
bonnetière Phong cách xác thực: Tổng cộng:
• Chiều rộng: 62 cm
• Chiều cao: 190 cm
• Độ sâu: 35 cm

Hữu ích:
• Ngăn kéo: L38 x H13 x D24 cm
Construction
Solid oak and oak veneer.

Danh mục:
X