Tủ quần áo gỗ – Closet 10

Kích thước của tủ quần áo 2 cửa Eugénie:
Tổng cộng:
• Chiều rộng: 100 cm
• Chiều cao: 201 cm
• Độ sâu: 44 cm

Hữu ích:
• Kệ L92 x H34 x D37, 7 cm
• Tủ quần áo W92 x H142 x D37.7 cm
Construction
Solid oak and oak veneer.

Danh mục:
X