Tủ nhỏ gỗ 05 Quilda

Đặc điểm của tủ ngăn kéo Quilda:

• Cấu trúc và ngăn kéo bằng gỗ sồi và gỗ sồi phủ gỗ sồi
• Đế trong gỗ sồi rắn

Kích thước của ngăn kéo Quilda:
Tổng : W100 x D40 x H80 CM

Danh mục:
X